Home
Musikvideo
Dokumentationer
Företagspresentationer
Produktreklam
Hög upplösning?
Flera filmer?
Våra kunder
Kontakt

Se årets viktigaste film

 

Sky Pictures presenterar filmen "SOL vind och DIOXINER". Ny forskning och ny statistik handlar om dig och dina anhörigas hälsa. Två frågor måste nu besvaras:

 

1. Lider Nordbor av solljusbrist och låga D-vitaminnivåer?

2. Är den rådande cancerepidemin orsakad av miljöfaktorer?

 

Nej tack, gå direkt till Sky Pictures hemsida

 

Se filmen direkt på You Tube    See the English version "Sun, wind and Dioxines" here

SOL vind och DIOXINER

 

   Vi vet att människan har utvecklats under solens ljus sedan begynnelsen. I början så levde vi bara på solrika bredgrader, men allt eftersom jordens befolkning har ökat så har vi befolkat även de solfattiga delarna av jordklotet. Vi som bor i norden tillhör de 2 % av jordens befolkning som får minst solljus. Det känns inte speciellt troligt att solen efter flera hundra tusen år i människans tjänst nu helt plötsligt har blivit cancerogen? Hudcancerns utveckling är epidemisk med en ökningstakt på ca. 3-4 % per år. Detta innebär att om 20 år så kommer vi att ha fördubblat antalet hudcancerfall i Norden. Den stora frågan är bara varför?

 

   Det är inte bara den kunskapen, att vi alltid har levt i solens ljus, som pekar på att andra faktorer är orsaken till denna utveckling. Kunskapen att många andra stora folksjukdomar utvecklas på samma sätt tyder på att något annat är fel i vårt samhälle. Bröstcancern har under samma period som hudcancern ökat med nästan exakt samma hastighet, ca. 3-4 % per år. Även prostata- och tjocktarmscancern har samma mönster. Alla cancerformer ökar med ca. 3-4 % per år och utvecklingen startade nästan samtidigt, runt 40- och 50-talet. När man sedan tittar på allergier, astma och barndiabetes, då blir det ännu tydligare. Även dessa sjukdomar började vid samma tidpunkt och de ökar med samma hastighet, ca. 3-4 % per år.

 

   Varför ser man inte sambandet? Varför förstår man inte det orimliga i teorierna om att solen de sista 0,3 promillen av vår tid på jorden har blivit cancerframkallande? Varför förstår man inte att även hudcancerns orsaker måste man leta efter i vår moderna miljö och i det som har förändrats i vårt samhälle sedan 50-talet?

 

   Vi har istället fått lära oss att solen är farlig... Vi är försiktiga så att vi inte bränner oss och vi smörjer in både oss själva och våra barn med en hög solskyddsfaktor. Rådet från SSM, Strålskyddsmyndigheten är, ”smörj ofta och lägg på ett tjockt lager”. Varför minskar då inte hudcancern? Den ökar istället! Svaret är enkelt: Solens ljus eller våra solvanor är INTE orsaken till hudcancerepidemin.

 

   Normalt sett så skulle detta misstag inte spela någon roll, men i detta fall så måste vi korrigera teorierna. Vi nordbor lider redan av solbristsjukdomar och SSM:s kampanjer försämrar dessa sjukdomar ytterligare. Solen är livsviktigt för människans hälsa och solens ljus verkar nu vara människans bästa naturmedicin. De nya forskningsrönen beskriver hur solens ljus och prohormonet D-vitamin påverkar hela vår biologi, och konsekvenserna är förbluffande.

 

   Ingen har ifrågasatt SSM:s eller andra myndigheters arbete under 40 år. Trots att teorierna är felaktiga och effekterna av deras arbete har varit helt verkningslöst. 

 

   Vår förhoppning är nu att denna teori ifrågasätts utifrån ett folkhälsoperspektiv.  Ekonomiska resurser måste avsättas för att utreda frågan och allmänheten måste via informationskampanjer få kännedom om den nya forskningen. Tills detta låter sig göras så finansieras projektet ”SOL vind och DIOXINER” av ideella resurser.

 

Se även en komprimerad version från föreläsningen av den världsledande D-vitaminforskaren Johan Moan, klicka här:

 

See the English version from Johan Moan here:

 

Producent och projektansvarig

Kim Wiking

Sky Pictures

Tel. 070-640 66 30

E-post

Stockholm 2010-03-20