Home
Musikvideo
Dokumentationer
Företagspresentationer
Produktreklam
Hög upplösning?
Flera filmer?
Våra kunder
Kontakt

Dokumentationer.

Användningsområdet är stort, t.ex. föreläsningar, mekaniska processer, arbetsrutiner, event mm. Syftet kan vara att man vill göra efterhandsanalyser eller att man vill informera personal, kunder eller allmänheten. En dokumentation är ofta billig att göra, den kräver ringa manusarbete och man lägger normalt små resurser på efterarbete.

Se filmen "SOL vind och DIOXINER", klicka här: